Ogłoszenia 25.10.2020

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                                 Lubiąż 25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o godz.16,30 Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

Intencje 25.10.2020

XXX Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. ……………………….
8.30 Dziękczynno-błagalna w int. Kamila z okazji 18 rocz. urodzin
10.30 Zagórzyce Dziękczynno-błag. w int. Wiktora z okazji rocz. chrztu i 18 rocz. ślubu Joanny i Krzysztofa
12.00 + Krystian Ignaszewski, Rodzice, Rodzeństwo
17.00 + Ryszard i za zm. z rodziny

Poniedziałek

17.00 + Józef, Aniela, Augustyn Cisek, Zofia Watras

Wtorek

17.00 Dziękczynno-błagalna w int. Małgorzaty

Środa

17.00 + Kazimierz, Stefan Balikowscy i za zm. Dziadków

Czwartek

17.00 ………………………………….

Piątek

7.30 Dom Katech ……………………………………..
17.00 ………………………………………

Sobota

15.00 Chrzest: Malina Wielowska
17.00 W int. dzieci i młodzieży szpitala

XXXI Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. ……………………….
8.30 + Henryk Szparkowski
10.00 Zagórzyce + Irena Kuriata ( 3 rocz. )
12.00 + Janina Machi
17.00 + Michał, Mieczysława

Ogłoszenia 18.10.2020

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                 18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.30 gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

5. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

Intencje 18.10.2020

XXIX Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. ……………………….
8.30 ++ Augustynowicz, Bekacz, Szymecki
10.15 Zagórzyce + Bronisław, Maria, Jadwiga, Włodzimierz
ODPUST + Stanisław, Ryszard, Jan, Zenon, Maria, Aleksandra Gałęska
12.00 + Józefa, Jan Prus ( od rodz. Przewdziękowskich )
18.00 + Anna, Stanisław JACEK, Kazimierz Grochmal, Kazimiera, Stefan Słotwińscy

Poniedziałek

18.00 + Zdzisław Szczerba ( m-c po śm. )

Wtorek

18.00 + Stanisław ( 29 rocz. ), Stefania, Henryk

Środa

18.00 Dziękczynno-błag. w int. Urszuli z okazji imienin oraz w int. rodziny

Czwartek

18.00 + Bronisława Modelewska

Piątek

7.30 Dom Katech ……………………………………..
18.00 Dziękczynno-błag. w int. Adama i Danuty Kowalkowskich z okazji 40 rocz. ślubu

Sobota

15.00 Dziękczynno-błag. w int. Teodora i Marii z okazji 50 rocz. ślubu
18.00 + Maria, Antoni, Helena Panek i za zm. z rodziny

XXX Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. ……………………….
8.30 Dziękczynno-błagalna w int. Kamila z okazji 18 rocz. urodzin
10.30 Zagórzyce Dziękczynno-błag. w int. Wiktora z okazji rocz. chrztu i 18 rocz. ślubu Joanny i Krzysztofa
12.00 + Krystian Ignaszewski, Rodzice, Rodzeństwo
17.00 + Ryszard i za zm. z rodziny

Ogłoszenia 11.10.2020

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   Lubiąż 11 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października (liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej) – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

2. Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.

3. We wtorek o godz.17.30 NABOZEŃSTWO FATIMSKIE

4. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede Wszystkim gorącą modlitwą.

5. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas.

6. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. Wszystkich serdecznie zapraszam.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
  • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
  • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cystere`1k w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.

intencje 11.10.2020

XXVIII Niedziela Zwykła – DZIEŃ PAPIESKI

7.30 Dom Katech. + Władysław Kłos
8.30 W int. Emerytów i Rencistów
10.30 Zagórzyce + Wiesława, Jarosław, Zygmunt Żarczyńscy
12.00 + Maria Rogos ( 6 rocz. ), Zofia ( 21 rocz. )
18.00 + Aldona Rewak ( od rodz. Wojtowiczów ze Słopnic )

Poniedziałek

18.00 + Jan ( 17 rocz. ), Ludwik ( 17 rocz. ), Czesław Roman i za zm. z rodziny

Wtorek

18.00 + Piotr Konietzko ( 1 rocz. )

Środa

7.30 Dom Katech …………………
17.00 Zagórzyce + Jerzy Wojtachna ( m-c po śm. )
18.00 + Ignacy, Wanda Jaruga

Czwartek

17.00 Zagórzyce + Tadeusz Szkulimowski ( m-c po śm. )
18.00 + Henryk Szparkowski ( m-c po śm. )

Piątek

7.30 Dom Katech ……………………………………..
18.00 + Barbara, Józef, Janina, Bernard, Anna

Sobota

18.00 Dziękczynno-błag. w int. Barbary i Mariusza z okazji 25 rocz. ślubu

XXIX Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. ……………………….
8.30 ++ Augustynowicz, Bekacz, Szymecki
10.15 Zagórzyce + Bronisław, Maria, Jadwiga, Włodzimierz
ODPUST + Stanisław, Ryszard, Jan, Zenon, Maria, Aleksandra Gałęska
12.00 + Józefa, Jan Prus ( od rodz. Przewdziękowskich )
18.00 + Anna, Stanisław JACEK, Kazimierz Grochmal, Kazimiera, Stefan Słotwińscy

Pielgrzymka do Trzebnicy

Informacje o warunkach uczestnictwa i plan pielgrzymki
W dniu 17 października planowana jest Piesza Pielgrzymka Wrocławska do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymka rozpocznie się nabożeństwem w Katedrze wrocławskiej o godzinie 6.00. Uczestniczyć w nim będą pielgrzymi jednej, wyznaczonej grupy. Pielgrzymi pozostałych grup uformują kolumnę na ul. Świętokrzyskiej od Katedry do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Kolumna wyruszy około godz. 6:15.

Formularz zapisowy: http://bit.ly/PielgrzykaDoTrzebnicy2020Zapisy

PROGRAM PIELGRZYMKI DO TRZEBNICY

● 6.00 – Zawiązanie pielgrzymki
● postój I – most na Widawie – Krzyżanowice
● postój II – Malin
● postój III – Wysoki Kościół i Brochocin. UWAGA – na tym postoju pielgrzymka zostanie podzielona na dwa nurty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczegóły zostaną podane przed pielgrzymką w internecie na www.pielgrzymka.pl
● ok. 16.00 – wejście do Trzebnicy
● 16.30 – Msza św. w Trzebnicy przy ołtarzu polowym
● Powrót z Trzebnicy: szynobusem KD, indywidualnie lub PKS – autobusy będą podstawione na parkingu przy ołtarzu polowym. Bilety do kupienia u kierowcy.*
*(organizator nie gwarantuje miejsc dla wszystkich pielgrzymów, dlatego może zajść konieczność znalezienia transportu we własnym zakresie)

Warunki uczestnictwa w pielgrzymce w związku z ograniczeniami epidemicznymi Covid 19’
● Aby wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce należy: zapisać się do danej grupy pielgrzymkowej przez formularz oraz podpisać regulamin i oświadczenie o stanie zdrowia.
● Pielgrzym, po zapisaniu się do danej grupy, nie może przemieszczać się między grupami.
● Na trasie zwiększona zostanie odległość między grupami.
● Każdy uczestnik pielgrzymki obowiązkowo musi mieć zasłonięte usta i nos podczas przejścia przez Wrocław i mijane po drodze miejscowości.
● W razie dodatkowych pytań można pisać na adres pielgrzymka@pielgrzymka.pl
● W związku z panującą pandemią, jeżeli w terminie pielgrzymki powiat trzebnicki będzie znajdował się w czerwonej strefie zagrożenia coronawirusem, pielgrzymka zostanie odwołana.

Ogłoszenia 04.10.2020

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                                 Lubiąż 4 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie odprawianym w naszym kościele o godz.17.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”

2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

3. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października. Jest to również dzień naszej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tym bardziej zapraszam na wspólnotową modlitwę do naszego kościoła.

4. Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.

5. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny.

6. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

7. Wyjazd na pielgrzymkę do Krzeszowa w sobotę o godz.8.00. Spotkanie na przystanku autobusowym.

8. 17 października planowana jest Piesza Pielgrzymka Wrocławska do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.          Zapisy w zakrystii.

9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z rodzicami we wtorek o godz.18.30. ( młodzież klasy VII, VIII i średniej )

Intencje 04.10.2020

XXVII Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. Żywy Różaniec
8.30 Żywy Różaniec
10.30 Zagórzyce Żywy Różaniec
12.00 + Jadwiga Panek ( 10 rocz. )
18.00 + Zdzisław ( 42 rocz. ), Franciszka, Władysław, Stanisław, Jan i za zm. z rodz. Małodobrych, Helena Rybak

Poniedziałek – św. Faustyny

18.00 + Emilia i za zm. z rodz. Jakóbskich, Knaź, Machoś

Wtorek

18.00 + Kazimierz Wasilewski

Środa NMP Różańcowej

7.30 Dom Katech W int. Małgorzaty
17.00 + Jerzy Wojtachna ( od Zofii )
18.00 + Józefa Prus ( m-c po pogrzebie )

Czwartek

18.00 + Czesława Jabłońska

Piątek

7.30 Dom Katech ……………………………………..
18.00 …………………………………….

Sobota

14.00 Chrzest św.: Tymon Karnowski
18.00 …………………………..

XXVIII Niedziela Zwykła- Dzień Papieski

7.30 Dom Katech. + Władysław Kłos
8.30 W int. Emerytów i Rencistów
10.30 Zagórzyce + Wiesława, Jarosław, Zygmunt Żarczyńscy
12.00 + Maria Rogos ( 6 rocz. ), Zofia ( 21 rocz. )
18.00 + Aldona Rewak ( od rodz. Wojtowiczów ze Słopnic )