Ogłoszenia 05.07.2020

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                                             Lubiąż 5 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. Podczas środowej nowenny o godz.17.45 pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej.

4. W piątek o godz.17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

6. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
  • 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
  • 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

Intencje 05.07.2020

 XIV Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. …………………….
8.30 Żywy Różaniec
10.30 Zagórzyce Żywy Rózaniec
12.00 + Janina Machi
18.00 + Helena, Stefan Kokot, Adam-Marian, Kazimiera Skrobek

Poniedziałek

18.00 + Helena ( 3 rocz. ), Dorotka ( 33 rocz. ), Aldona

Wtorek

18.00 + Maria ( 11 rocz. )

Środa

7.30 Dom Katech …………………………………..
18.00 + Jan Stępniewski

Czwartek

18.00 + Dariusz ( rocz. śm. )

Piątek

18.00 + Henryk Soroko, Rodzice: Zygmunt, Maria

Sobota

18.00 + Kazimierz Wasilewski

XV Niedziela Zwykła

7.30 Dom Katech. + Zbigniew Różański ( ze Szczecina )
8.30 + Maria, Feliks Posaccy i za zm. z rodz. Posackich i Płaza
10.30 Zagórzyce Dziękczynno-błag. w int. Mateusza z okazji 19 rocz. urodzin
12.00 + Walentyna, Adolf, Jan, Grażyna Cybulscy
18.00 + Olga, Wiktor, Janina, Zdzisław, Adam Kostrubiec