ogłoszenia 01.03.2020

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             Lubiąż 1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.30 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

5. We wtorek o godz.18.30 spotkanie rodziców dzieci I-komunijnych

6. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.( Zapraszam DWUNASTKI ) W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.

8. W pierwszy czwartek miesiąca w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30. Pamiętajmy, że to z Chrystusa ukrytego w Eucharystii czerpiemy moc do osobistego nawrócenia, umocnienia wiary i gorliwej pobożności. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w piątek od godz. 17.00.                        Odwiedziny chorych od godz.12.00

9. Druga niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą Ad Gentes (8 marca). Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będziemy ją przeżywać pod hasłem Eucharystia i misje. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na misje.

Intencje 01.03.2020

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Dom Katech ………………….
8.30 Żywy Różaniec
10.30 Zagórzyce Żywy Różaniec
12.00 + Jadwiga ( 3 rocz. ), Władysław, Ryszard, Henryk, Marcelina, Piotr
18.00 + Jan Nejman ( 5 rocz. )

Poniedziałek  02.03

18.00 Za zm. z rodz. Kuriatów i Sikorskich

Wtorek   03.03         

11.15 Szpital + Elżbieta Kursik
18.00 Jarosław, Bogdan, Michalina, Andrzej Czerep

Środa 04.03

7.30 Dom katech. …………………………
18.00 + Kazimierz Posacki

Czwartek 05.03

18.00 + Henryk Olkowicz ( od braci i siostry )

Piątek 06.03

7.30 Dom Katech ………………………………
16.30 Zagórzyce ……………………….
18.00 Dziękczynn-błag. w int. Kazimiery z okazji urodzin i imienin

Sobota   07.03

18.00 + Jarosław Rewak ( 3 rocz. )

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Dom Katech ………………….
8.30 + Stanisław Kurzawa ( 40 rocz. ), Jadwiga, Irena, Janina, Czesław, Jurand, Zbigniew
10.30 Zagórzyce + Kazimierz Kuriata
12.00 + Bożena Kajdzik ( 1 rocz. ) i za zm. z rodziny
18.00 + Franciszek Ręka i za zm. z rodz. Ręka, Rewak

Ogłoszenia 23.02.2020

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             Lubiąż 1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.30 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

5. We wtorek o godz.18.30 spotkanie rodziców dzieci I-komunijnych

6. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.( Zapraszam DWUNASTKI ) W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.

8. W pierwszy czwartek miesiąca w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30. Pamiętajmy, że to z Chrystusa ukrytego w Eucharystii czerpiemy moc do osobistego nawrócenia, umocnienia wiary i gorliwej pobożności. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w piątek od godz. 17.00.                       

Odwiedziny chorych od godz.12.00

9. Druga niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą Ad Gentes (8 marca). Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będziemy ją przeżywać pod hasłem Eucharystia i misje. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na misje.

10. Ekstremalna Droga Krzyżowa z Lubiąża do Głębowic z 27/28 marca.

Ogłoszenia parafialne 9.02.2020 r.

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W naszym kościele Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 17.00.

4. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

5. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Walentego. Suma odpustowa o godz.13.00.

    Nie będzie mszy św. o godz.17.00

Intencje mszalne 23.02.2020 r.

NIEDZIELA 23.02.2020

7.30 Dom.Katech.o ulgę w cierpieniu dla Wandy
8.30 + Jerzy Kuriata ( 10 rocz. )
10.30 Zagórzyce+ Barbara Tabak ( 16 rocz. ) i za zm. z rodz. Tabak i Wawrzynowicz
12.00+ Jan, Stefania Krysa i za zm. z rodziny
17.00+ Jarosław, Romuald, Wojciech Śmigielscy, Stanisław Domański

Poniedziałek  24.02

17.00 dziękczynno-błag. w int. Antosia z okazji 7 rocz. urodzin oraz w int. babci Marysi

Wtorek   25.02

17.00+ Stanisław Halczuk

Środa Popielcowa 26.02

7.30 Dom katech. za zm. z rodz. Cymermanów i Kowalików
9.00 + Walentyna Kosno, Agnieszka, Kazimierz, Władysława
11.15 Szpital……………………………………………………………….
16.45 Zagórzyce+ Janina Lech ( od koleżanek z pracy córki )
18.00 + Krzysztof Soroko ( od rodz. Grudkowskich i Ambroszkiewicz )

Czwartek 27.02

18.00 + Adam Markowski ( 2 rocz. )

Piątek 28.02

7.30 Dom Katech.o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Marii
16.30 Zagórzyce………………………………
18.00 + Helena ( 5 rocz. ), Franciszka, Konstanty, Edmund, Marian, Bogusław

Sobota   29.02

18.00 o pomoc Boga i ludzi dla młodzieży szpitala za wstawiennictwem św. Jana Bosko

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Dom.Katech.………………….
8.30Żywy Różaniec
10.30 ZagórzyceŻywy Różaniec
12.00+ Jadwiga ( 3 rocz. ), Władysław, Ryszard, Henryk, Marcelina, Piotr
17.15 GORZKIE ŻALE
18.00+ Jan Nejman ( 5 rocz. )